top of page
Signing a Contract

מדיניות רכישה ומשלוחים

ברוכים הבאים לאתר “וואן אופיס ציוד משרדי” המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר“). אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. עצם השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה, והבין את תנאיו.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 03-778-7424.

תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

אתר “וואן אופיס ציוד משרדי” שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי וואן אופיס ציוד משרדי בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר וואן אופיס ציוד משרדי לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

תקנון האתר

אתר “וואן אופיס ציוד משרדי” השקיע מאמצים רבים בפיתוח האתר בהשקעה רבה של זמן וממון ועדכונו השוטף: בגרפיקה, בניסוח מלל, בתמונות מוצרים ועוד.

החברה תראה בחומרה כל ניסיון לשכפל או/ו להעתיק או/ו להפיץ או/ו לפרסם חומרים מתוך האתר ותכנים המופיעים בו או/ו לבצע כל פעולה בין במישירין או בין בעקיפין, אלא אם כן החברה הסכימה לכך מראש בכתב רשום.

הקניין הרוחני באתר וואן אופיס ציוד משרדי, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של וואן אופיס ציוד משרדי.

תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, לצרכי פרסום באתר, באתר אלפי תמונות ועל כן במידה ויש תמונה שקיים בגינה זכויות יוצרים יש לפנות אלינו, ואנו נבחן ונדאג להסירה.

קניין רוחני

ניתן לרכוש באתר ע"י כל אדם שהינו מעל גיל 18 ו/או תאגיד ו/או חברה הרשומה כדין בישראל עם כרטיס אשראי.

התמונות המוצגות באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבות כי המוצר שיסופק יהיה כמתואר במדוייק ותיתכן סטייה בין ההצגה לבין המוצר בפועל, כמו כן ייתכן והצבעים יוצגו בצורה שונה בין מסך למסך.

בסמוך למוצרים מופיעה מחירו הן לפני מע"מ והן מחירו כולל מע"מ. ניתן להוסיף ולשנות מוצרים בגלישה באתר ושינוי כמויות או פריטים בסיום הרכישה בסל הקניות.

בסיום הרכישה יש להגיע לקופה על מנת לבצע את הרכישה המאשרת את העסקה.

“וואן אופיס ציוד משרדי” רשאית לבטל כל העסקה לפי ראות עינה וללא הודעה מראש.

רכישת טובין

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, חיוב העסקה בפועל מתבצע לאחר קליטת ההזמנה ובחינתה מול המלאי הקיים והכנת המוצרים סמוך למשלוח.

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר כאשר הם מאובטחים עם תקני אבטחה בהתאם לתקן על גבי שרתים מאובטחים.

כמו כן, במידה ולא יוזן פרטי כרטיס האשראי החברה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר טלפוני ולבצע את החיוב באמצעותה - מובהר בזאת כי אי קבלת פרטי כרטיס האשראי תעכב את ביצוע ההזמנה עד להשלמת הפרטים.

חלק מהמוצרים ניתנים לאיסוף עצמי תוך תיאום מראש מול שירות הלקוחות, ע"י בעל הכרטיס אשראי שאיתו בוצע החיוב תוך הצגת ת.ז.

אמצעי תשלום

רוב המוצרים המוצגים באתר הינם זמינים לאספקה מיידית במחסני החברה.

במקרים בהם המוצר אינו זמין במלאי אנו נודיע ללקוח באמצעות הטלפון או במייל על כך וללקוח תישמר הזכות לבטל את ההזמנה.

כמו כן, במידה והמוצר חסר במלאי החברה רשאית לבטל בעצמה את ביצוע העסקה.

ביצוע הזמנה

המוצרים נשלחים ללקוחות ע"י חברת משלוחים חיצונית או ע"י עובדינו בהתאם למדיניות החברה.

ימי עסקים לצורך חישוב עת האספקה אינו כולל ימי שישי - שבת, ערבי חג, ימי שבתון, ומועדי ישראל.

תיתכן תוספת עלות למשלוחים באזורים מיוחדים, החיוב יעשה לאחר עידכון הלקוח.

אנו עושים את מירב המאמצים לספק ללקוח את המוצר שהוזמן, במידה וייחסר המוצר כאמור רשאית החברה לבטלו כמו כן החברה תציע ללקוח מוצר חילופי בהסכמתו.

לא תהא כל טענה ללקוח בגין מוצר שחסר או בגין ביטול עסקה כאמור בין בנזק ישיר או בנזק עקיף.

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי למוקד שירות הלקוחות.

משלוחים חריגים בנפח או משקל מצריכים היתכנויות לוגיסטיות שונות ובכללם: ריהוט, לוחות, ציוד חריג ועוד.. עלויות למשלוחים אלה יתואמו מראש עם המזמין בהתאם לאזור האספקה ויסופקו עם אישור המזמין.

שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של וואן אופיס ציוד משרדי הנו: ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-17:00.

אופן השליחות

ביטול עסקה תהיה כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ככל שהוא חל על העסקה.

צרכן רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק להגנת הצרכן במידה ולא נעשה פגם במוצר שסופק, מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה או עד 14 ימים מקבלת המוצר המאוחר מבינהם.

לא ניתן לבטל עסקה של מוצר שיוצר במיוחד בעבור הצרכן לרבות ולהוסיף ריהוט באתר בהזמנה מיוחדת או/ו מוצר שניתן לשעתוק או הקלטה או שכפול שהצרכן פתח את אריזתו המקורית.

על מנת לבטל עסקה יש לצרף את שם הלקוח,  מס' זהות, מס' הזמנה, ופרטי ההזמנה של המוצר. יש לפנות למייל service@one-office.co.il או לשירות לקוחות בטלפון 03-778-7424 עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח.

ביטול עסקה שלא עקב פגם יוחזר לצרכן כספו תוך 14 יום מיום החזרת המוצר במידה וסופק או/ו מיום קבלת ההודעה על הביטול. הזיכוי יוחזר לפי אמצעי התשלום שבו בוצע התשלום.

דמי ביטול עבור החזרת מוצר תהיה בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.

על אף האמור לעיל, עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן צרכן שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש שביצע עסקת מכר מרחוק יוכל לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום קבלת הטובין עם פרטי העסקה. אפשרות זו אפשרית רק במידה ובעסקה בוצעה שיחה בין הצרכן לנציג החברה.

הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: “מחלוקת“) – הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

וואן אופיס ציוד משרדי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע”י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע”י צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע”י צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכד׳.

לצורך שיפור המעורבות באתר, הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל). במידה והינך מסרב לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות:

הודעה באמצעות טופס צור קשר באתר,

שליחת מייל עם המילה ״נא להסיר מרשימת התפוצה״ למייל שכתובתו:

service@one-office.co.il.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

bottom of page