top of page
חוצצים מדורגים לפי סדר האותיות א-ב

חוצצים מפלסטיק מדורגים לפי סדר האותיות א-ב

בחוצץ הראשי ניתן לרשום תוכן.
בעל חורי תיוק המתאימים לקלסרים ותיקי טבעות.
מגיע באריזה עם דפים בצבעים שונים.

חוצצים מדורגים לפי סדר האותיות א-ב

PriceFrom 17.00 ₪
    bottom of page