top of page
מחברת ספירלה משובץ, 2 נושאים, גודל A4 ,מכיל 96 דף, URBAN

מחברת ספירלה משובץ, 2 נושאים, גודל A4 ,מכיל 96 דף, URBAN

מחברת ספירלה, עם כריכת פלסטיק צבעונית
הדפים מאוגדים באמצעות ספירלה לדפדוף נוח.

גודל: A4
מס’ נושאים: 2

כמות דפים: 96

צבעים: אקראי עפ"י הקיים במלאי

סוג מחברת: משובץ דפי חשבון ###

מחברת ספירלה משובץ, 2 נושאים, גודל A4 ,מכיל 96 דף, URBAN

SKU: 644889
PriceFrom ₪14.00
    bottom of page