top of page
מחברת ספירלה משובץ, 3 נושאים, גודל A4 ,מכיל 120 דף, URBAN

מחברת ספירלה משובץ, 3 נושאים, גודל A4 ,מכיל 120 דף, URBAN

מחברת ספירלה, עם כריכת פלסטיק צבעונית
הדפים מאוגדים באמצעות ספירלה לדפדוף נוח.

גודל: A4 
מס’ נושאים: 3

כמות דפים: 120

צבעים: אקראי עפ"י הקיים במלאי

סוג מחברת: משובץ דפי חשבון ###

מחברת ספירלה משובץ, 3 נושאים, גודל A4 ,מכיל 120 דף, URBAN

SKU: 644892
PriceFrom ₪22.00
    bottom of page