תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר “וואן אופיס ציוד משרדי” המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר“).. אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. עצם השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה, והבין את תנאיו. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 03-778-7424.

1. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

2. אתר “וואן אופיס ציוד משרדי” שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי וואן אופיס ציוד משרדי בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר וואן אופיס ציוד משרדי לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

3. שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של וואן אופיס ציוד משרדי הנו: ימים א’-ה’ בין השעות 07:00-19:00.

4. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי למוקד שירות הלקוחות.

5. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, לצרכי פרסום באתר, באתר אלפי תמונות ועל כן במידה ויש תמונה שקיים בגינה זכויות יוצרים יש לפנות אלינו, ואנו נבחן ונדאג להסירה.

6. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים, במידה והמוצר ארוז וסגור באריזתו המקורית, ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח..

7. הלקוח פוטר את וואן אופיס ציוד משרדי מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

8. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: “מחלוקת“) – הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

9. וואן אופיס ציוד משרדי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע”י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע”י צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע”י צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכד’.

10. תנאי תשלום: אנו מקבלים את כל סוגי כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס ניתן בתיאום שירות הלקוחות לשלם בשיק, ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית.כל המחירים הנקובים באתר מוצג מחירם לפני מע”מ ומחירם כולל מע”מ.

11. הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לוואן אופיס ציוד משרדי בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד’.

12. וואן אופיס ציוד משרדי שומר את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

13. הקניין הרוחני באתר וואן אופיס ציוד משרדי, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של וואן אופיס ציוד משרדי.

14. וואן אופיס ציוד משרדי שומרים על כל זכויותיהם וקניינם בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

15. שיגור פרסומות ודיוור 

לצורך שיפור המעורבות באתר, הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל). במידה והינך מסרב לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות:

הודעה באמצעות טופס הצור קשר באתר

שליחת מייל עם המילה “הסר” למייל שכתובתו service@one-office.co.il